Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

Témy: dôchodok,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Jednou z noviniek, ktorá je však účinná až od 1. januára 2022, je nový výpovedný dôvod podľa § 63 Zákonníka práce: dosiahnutie veku 65 rokov.

*

Výpoveď daná zamestnávateľom

Medzi dôvody, kedy môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, sa pridáva dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. f):

"... zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok."

*

Tzv. ponuková povinnosť určená podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce sa na výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil vek 65 rokov, nevzťahuje (oprava textu 18.2.2021, za chybu sa čitateľom ospravedlňujem).

*

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Podľa nového znenia § 60 ods. 2, ak sa pracovný pomer skončí dohodou a dôvodom skončenia pracovného pomeru je dovŕšenie veku 65 rokov, v písomnej dohode o skončení pracovného pomeru musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (vek 65 rokov).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.