Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Tak ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2019 až september 2019. Po skončení materskej je od októbra 2019 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2021, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2021 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od mája 2021 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí. Rodičovský príspevok za máj 2021 si vyžiada dodatočne po tom, keď otec dieťaťa nastúpi na materskú.

Pani Dominika sa v máji 2021 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2021.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku k 30. máju 2021 (nedeľa) a v  pondelok 31. mája 2021 si čerpá jeden deň dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2021 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 30. máju 2021 a k 31. máju 2020 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2021 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 600 eur. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za jeden deň dovolenky dostane aj náhradu za nevyčerpanú dovolenku.

Poistné za tento jeden deň do Sociálnej poisťovne sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 600 eur.

Poistné sa platí za jeden deň, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za jeden deň.

Maximálny základ za mesiac je v roku 2021 suma 7644 eur mesačne, pri platbe poistného za jeden deň v máji 2021 (pondelok 31.5.2021) sa určí ako 7644/31 = 246,58 eur.

Poistné sa zaplatí z vymeriavacieho základu 246,58 eur.

K 1. júnu 2021 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2021 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť. Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50% z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2021, kedy sa poistné platilo zo základu 246,58 eur za jediný deň (viď vyššie).

DVZ preto bude 71,8028 eur ... maximálny možný DVZ (poznámka: od 1.7.2021 sa maximálny možný DVZ zvýši na 74,4987 eur).

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1077,10 eur a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1113 eur.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6095 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode