Minimálne mzdové nároky 2022

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2022 tak je 57% zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pre rok 2022 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 3,713 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.