Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

K predĺženiu doby čerpania dávky v nezamestnanosti čítajte tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=313

*

K SOS dotácii čítajte tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=444

*

Podľa nariadenia vlády č. 103/2021 Z. z. majú evidovaní nezamestnaní, ktorým čerpanie dávky v nezamestnanosti skončilo v období od 12. marca 2020 do 19. marca 2021, nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti v dodatočnom období 2 mesiacov, teda v období od 19. marca 2021 do 18. mája 2021 vrátane.

Pokiaľ takýto evidovaný nezamestnaný čerpal alebo čerpá tzv. SOS dotáciu (SOS dávku), je otázkou, či mal a či má na SOS dotáciu nárok, najmä pokiaľ ide o SOS dotáciu za marec 2021.

*

Podľa pravidiel pre SOS dotáciu (viď vyššie) môže SOS dotáciu dostať osoba, ktorá nemá príjmy a:

  • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
  • nepoberá dávku v nezamestnanosti.

Pričom SOS dotáciu môže dostať za každý mesiac, v ktorom sú splnené horeuvedené podmienky najmenej 15 kalendárnych dní.

Pozor! Môže, ale nemusí, pretože na SOS dotáciu, hoci sú splnené podmienky, právny nárok nie je.

To znamená, že pokiaľ evidovaný nezamestnaný prestal poberať dávku v nezamestnanosti povedzme k 31.12.2020 a je naďalej v evidencii nezamestnaných, môže dostať SOS dotáciu za mesiace január a február 2021 i za mesiac marec 2021.

A to napriek tomu, že mu od 19. marca 2021 začnú vyplácať dávku v nezamestnanosti. Za mesiac marec 2021 spĺňa podmienky na SOS dotáciu preto, lebo dávku v nezamestnanosti bude poberať 13 dní a nebude poberať 18 dní. Teda platí, že najmenej 15 dní dávku v nezamestnanosti poberať nebude.

Samozrejme, za mesiace apríl a máj 2021 už podmienky na SOS dotáciu spĺňať nebude.

Príklad

Pán Alfonz je evidovaný nezamestnaný. Dávku v nezamestnanosti poberal v období 6 mesiacov od 1. mája 2020 do 31. októbra 2020.

Od novembra 2021 poberá SOS dotáciu.

Od 19. marca 2021 mu začne Sociálna poisťovňa vyplácať znova dávku v nezamestnanosti.

Pán Alfonz má poslednýkrát nárok na SOS dotáciu za mesiac marec 2021.

(čo bude po 18. máji 2021, uvidíme...)

*

Príklad

Pani Anna je evidovaná nezamestnaná. Dávku v nezamestnanosti poberala v období 6 mesiacov od 10. septembra 2020 do 9. marca 2021.

Od 19. marca 2021 jej začne Sociálna poisťovňa vyplácať znova dávku v nezamestnanosti.

Pani Anna nemá nárok na SOS dotáciu za mesiac marec 2021, pretože v marci 2021 nebude poberať dávku v nezamestnanosti len 9 dní.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.