Tehotenské a pandemický rodičovský príspevok (aktualizácia 22.4.2021)

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Aktualizácia 22.4.2021:

Vláda SR na svojom rokovaní schválila nariadením vlády č. .../2021 Z. z. s účinnosťou od dňa vyhlásenia dve zmeny týkajúce sa tzv. pandemického rodičovského príspevku určeného podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Za príjem na účely posúdenia nároku na pandemický rodičovský príspevok sa nepovažuje tehotenské, ktoré je vyplácané tehotnej žene počas tehotenstva.

Nárok na pandemický rodičovský príspevok tak bude mať aj tehotná žena, ktorá poberá novú dávku tehotenské (samozrejme, pokiaľ spĺňa ostatné podmienky, viď článok  http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445).

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské (ak spĺňa podmienky, viď http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=523) aj v čase, kedy má príjem:

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne:

  • s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO
  • s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa, a to aj "riadneho" rodičovského príspevku, aj "pandemického" rodičovského príspevku - poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské
  • s nemocenským, ak je počas tehotenstva práceneschopná, resp. je v karanténe
  • s materským, ktoré začne čerpať v období 8 až 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.