Minimálny dôchodok sporiteľov od 1.5.2021

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 30. marca 2021 schválila dôležitú novelu zákona č. 461/2021 Z. z. o sociálnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 130/2021 Z. z.

*

V novele sa rieši viacero okruhov problémov a okrem iného sa novelou s účinnosťou od 1. mája 2021 ruší krátenie minimálneho dôchodku sporiteľov.

*

AKO TO BOLO DO 30. APRÍLA 2021

Pri posudzovaní nároku občana na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku sa v prípade sporiteľa (občana, ktorý si na dôchodok sporil na osobnom dôchodkovom účte v tzv. druhom pilieri):

  • nepripočítal k sume starobného dôchodku dôchodok vyplácaný z druhého piliera
  • suma minimálneho dôchodku sa za obdobie účasti v druhom pilieri znížila rovnako, ako sa za obdobie účasti v druhom pilieri znižuje suma "štandardného" starobného dôchodku (viď § 66 ods. 6 zákona).

Podrobnosti a príklad nájdete v článku z knihy Dôchodky: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=399

*

AKO TO JE OD 1. MÁJA 2021

Pri posudzovaní nároku občana na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku sa v prípade sporiteľa (občana, ktorý si na dôchodok sporil na osobnom dôchodkovom účte v tzv. druhom pilieri):

  • pripočíta k sume starobného dôchodku aj dôchodok vyplácaný z druhého piliera
  • suma minimálneho dôchodku sa nekráti - je rovnaká, ako v prípade občana, ktorý nebol sporiteľom

Sociálna poisťovňa k 1. máju 2021 automaticky (bez žiadosti poberateľa starobného dôchodku) prepočíta sumy minimálnych dôchodkov občanov, ktorých sa to týka, a zvýši im sumy minimálnych dôchodkov podľa zákona platného od 1. mája 2021.

Príklad

Pán Oto bol sporiteľom v druhom pilieri od 1.1.2006. V rokoch 2006 až 2021 bol nepretržite dôchodkovo poistený. Nárok na starobný dôchodok mal a súčasne oň požiadal od 1.7.2021.

Suma starobného dôchodku mu vyšla po krátení pre sporiteľa a po valorizácii pre rok 2021 vo výške 280 eur. Z druhého piliera mal priznaný starobný dôchodok formou doživotného dôchodku vo výške 30 eur.

Dosiahol spolu 40 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Bez ohľadu na to, či bol, alebo nebol sporiteľom, jeho minimálny dôchodok je v súlade s prílohou č. 4a vo výške 378,50 eur.

Viď: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=386

Vzhľadom na to, že suma starobného dôchodku z druhého piliera je 30 eur, Sociálna poisťovňa bude pánovi Otovi vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu 348,50 eur (348,50 eur + 30 eur = 378,50 eur).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.