Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Podľa nariadenia vlády č. 154/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 21. apríla 2021 a ktoré je účinné od 24. apríla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za apríl 2021 na 30. jún 2021.

*

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za apríl 2021

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za apríl 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021.

Uvedený odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za apríl 2021 o 40 % a viac.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za apríl 2021 sa nemení.

*

K poklesu čistého obratu, resp. poklesu príjmov čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=509

*

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch počas pandémie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

*

Čestné vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-april-2021/69565s

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.