Zmeny pri pandemickom rodičovskom príspevku od apríla 2021

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní schválila nariadením vlády č. 155/2021 Z. z. s účinnosťou odo dňa vyhlásenia, teda od 24.4.2021, dve zmeny týkajúce sa tzv. pandemického rodičovského príspevku určeného podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

K pandemickému rodičovskému príspevku čítajte komplexný článok tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445

*

Za príjem na účely posúdenia nároku na pandemický rodičovský príspevok sa nepovažuje tehotenské, ktoré je vyplácané tehotnej žene počas tehotenstva.

Nárok na pandemický rodičovský príspevok tak bude mať aj tehotná žena, ktorá poberá novú dávku tehotenské (samozrejme, pokiaľ spĺňa ostatné podmienky, viď článok  http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445).

*

Ak sa oprávnenej osobe poskytuje ošetrovné vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (napríklad za apríl 2021) v sume rovnakej alebo vyššej ako je suma pandemického rodičovského príspevku, nárok na pandemický rodičovský príspevok oprávnenej osobe nezaniká, ale len sa za daný mesiac (napríklad za apríl 2021) nevyplatí. V nasledujúcom mesiaci, resp. mesiacoch (kedy už oprávnená osoba nebude poberať ošetrovné, resp. bude ho poberať v štandardnej sume 55 % DVZ) sa výplata pandemického rodičovského príspevku obnoví.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.