Zmeny pri SOS dotácii od apríla 2021

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní schválila nariadením vlády č. 156/2021 Z. z. s účinnosťou odo dňa vyhlásenia, teda od 24.4.2021, zmenu týkajúcu sa tzv. SOS dotácie určenej podľa nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

K SOS dotácii čítajte komplexný článok tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=444

*

Za príjem na účely posúdenia nároku na SOS dotáciu sa nepovažuje tehotenské, ktoré je vyplácané tehotnej žene počas tehotenstva.

Nárok na SOS dotáciu tak bude mať aj tehotná žena, ktorá poberá novú dávku tehotenské (samozrejme, pokiaľ spĺňa ostatné podmienky, viď článok http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=444).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.