"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 9.6.2021 rozhodla o predĺžení projektu "Prvá pomoc" na mesiace júl - december 2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26105/1
 
*
 
Zásadnou novinkou je to, že od júla sa napojila "Prvá pomoc" na celonárodný Covid automat. To znamená, že výška príspevkov bude závisieť od toho, aký bude v príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený stupeň varovania.
 
Napríklad v prípade, ak na celonárodnej úrovni bude vyhlásený 3. alebo 4. stupeň varovania (to sú dva najvyššie možné stupne varovania), výška príspevkov "Prvá pomoc" bude stanovená tak, ako ste ju poznali za mesiace február až jún 2021. Teda 100 % ceny práce a fungovať bude aj opatrenie č. 3B, kde príspevok na jedného zamestnanca môže byť pri poklese tržieb o 80 % až 870 eur.
 
Naopak, ak na celonárodnej úrovni nebude vyhlásený ani 1. stupeň varovania a v stupni "monitoring" bude menej ako 40 okresov (to je mimochodom aktuálna situácia koncom júna 2021), tak opatrenie č. 3B bude "vypnuté" a pri opatreniach č. 1 a č. 3A bude výška príspevkov stanovená tak, ako ste to poznali pri štarte "Prvej pomoci" - teda vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi na prekážkach na strane zamestnávateľa (pri náhrade mzdy danej ako 80 % priemernej mzdy zamestnanca), pri SZČO to bude max. 540 eur pri opatrení č. 2 a 210 eur pri opatrení 4A/4B.
 
*
Aktualizované 18.8.2021.
 
Od 10.8.2021 sa zásadným spôsobom zmenila metodika COVID automatu. Info k tomu tu: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf
 
Od 10.8.2021 sa už nevyhlasujú stupne varovania na celoslovenskej úrovni, ale po jednotlivých okresoch SR. 
 
Čo to bude presne znamenať pre projekt "Prvá pomoc", dnes (18.8.2021) nie je známe, podľa informácií z MPSVaR sa za mesiace september až december 2021 predbežne má uplatňovať tzv. Fáza 1.
 
 
*
 
PRVÁ POMOC
 
Projekt "Prvá pomoc" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR www.upsvar.sk v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. júla 2021 zatiaľ nebola zverejnená (písané 9.6.2021). Informácie v tomto článku sú preto predbežné, spracované na základe dokumentov schválených vládou SR, dôležité detaily však môže priniesť práve očakávaná "Aktualizácia".

*

ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Cieľom príspevkov pre zamestnávateľov je pomôcť im v čase ekonomickej krízy, poklesu tržieb a nedostatku práce udržať pracovné miesta a predísť tak prepúšťaniu. Každé z opatrení je preto naviazané na konkrétnych zamestnancov a príspevok na zamestnanca je možné čerpať len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky (zamestnanec je v pracovnom pomere, zamestnávateľ sa zaväzuje, že mu po skončení čerpania príspevku dá výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca atď.).

Zamestnávateľom sú určené tri opatrenia, opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.