Registrácie a prístupy na stránke www.relia.sk

Témy: Top,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Od 1. júla 2023 si na našej stránke www.relia.sk môžete zakúpiť prístupy (registrácie) platné na rok 2024.

Zakúpený prístup na rok 2024 je platný až do 31. marca 2025 - okrem prístupu počas roka 2024 tak ako bonus získate prístup aj na prvé tri mesiace roka 2025.

*

Pre info: Prístupy na rok 2025 (platné až do 31. marca 2026) budeme predávať od 1. septembra 2024.

*

Našou filozofiou je dlhodobý vzťah s našimi zákazníkmi, pomoc a starostlivosť o nich, čo sa prejavuje v 50 % zľavách pre našich stálych klientov.

Ak medzi nich patríte, v ďalšom texte sa vás týkajú ceny prístupov označené "pre stálych klientov".

Možnosti prístupov sú tieto:

OBSAH
OBSAH - MATERSKÁ
OBČAN
PROFESIONÁL

*

OBSAH

Pri registrácií a zakúpení služby "OBSAH" máte prístup na celý obsah všetkých článkov, ktoré sú zverejnené na stránke, vrátane uzamknutých častí, a vrátane kníh:

 • Škola mzdovej účtovníčky 2023 + 2024 (pripravujeme)
 • Materská 2023 + 2024
 • Dôchodky 2023 + 2024 (na knihe sa pracuje, bude dokončená koncom júna 2024)
 • Daňové a odvodové tipy VIII.
 • Zákonník práce 2022
 • Odvody

K dispozícií máte vyše 120 (!!) záznamov z posledných webinárov:

 • Ročné zúčtovanie za rok 2023, nezdaniteľné časti, daňové bonusy
 • Legislatívne zmeny na rok 2023
 • Škola mzdovej účtovníčky
 • Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022
 • Otcovská dovolenka
 • Materská


Súčasne získate zľavy v našom e-shope pri kúpe účasti na webinároch a pri kúpe kníh.

Služba "OBSAH" pre nových klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 160 eur + 20 % DPH = 192 eur.

Predĺženie prístupu k službe "OBSAH" pre stálych klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur.

*

OBSAH MATERSKÁ

Pri registrácií a zakúpení služby "OBSAH - MATERSKÁ" máte prístup na celý obsah všetkých článkov, týkajúcich sa materskej, dôchodkov, nemocenských dávok, dávok v nezamestnanosti, vrátane textov aktuálnych kníh "MATERSKÁ 2024", "DÔCHODKY 2023" a "DÔCHODKY 2024".

V cene máte aj voľný prístup na webináre k materskej a 8 záznamov z týchto webinárov. Celá séria webinárov k materskej sa zopakuje v máji 2024.

Služba "OBSAH - MATERSKÁ" pre nových klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur.

Predĺženie prístupu k službe "OBSAH - MATERSKÁ" pre stálych klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí len 10 eur + 20 % DPH = 12 eur.

*

OBČAN

Od 8.8.2023 máte pri registrácií a zakúpení služby "OBČANprístup na celý obsah všetkých článkov, ktoré sú zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí, vrátane kníh a približne 120 záznamov z webinárov, rovnako, ako pri registrácií "OBSAH"

Naviac máte v cene služby "OBČAN" voľný prístup na webináre k materskej.  Celá séria webinárov k materskej sa zopakuje v máji 2024.

Čo je podstatné, okrem toho máte možnosť konzultácie na diaľku so mnou osobne na témy tehotenská dávka, materské, rodičovský príspevok, nemocenské, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke alebo k dôchodkom.

Na našej stránke máte možnosť položiť mi otázku, na ktorú vám osobne odpoviem a poradím vám. Počet otázok nie je obmedzený, týkať sa však musia len vás alebo vašej najbližšej rodiny = manžel, deti, rodičia.

Na položené otázky sa snažím odpovedať do 24 hodín, zväčša mi však vypracovanie odpovede trvá 2-3 dni a v čase dovoleniek (áno, chodím na dovolenky), chorôb (áno, bývam chorý) alebo v čase, kedy robím viacero webinárov po sebe, počítajte s odpoveďou do týždňa. Otázky preto vo vlastnom záujme píšte včas a nie na poslednú chvíľu.

Táto registrácia je pre vás dôležitá najmä ak sa potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ak ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšie materské.

Pozor, táto možnosť registrácie je určená len súkromným osobám, ktoré sa zaujímajú o materské, o dávky v nezamestnanosti, alebo o svoj dôchodok, avšak nie je určená pre mzdové účtovníčky ani pre podnikateľov (SZČO), či zamestnávateľov. Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

Služba "OBČAN" pre nových klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 300 eur + 20 % DPH = 360 eur.

Predĺženie prístupu k službe "OBČAN" pre stálych klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí len 100 eur + 20 % DPH = 120 eur.

*

Služba "OBČAN" pre nových klientov s platnosťou na 3 mesiace od registrácie stojí 200 eur + 20 % DPH = 240 eur.

Predĺženie prístupu k službe "OBČAN" pre stálych klientov s platnosťou na 3 mesiace od registrácie stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur.

*

Registrácia "OBČAN" pre nových klientov je opäť možná od 29. apríla 2024.

*

PROFESIONÁL

Odporúčame mzdovým účtovníčkam a všetkým, čo chcú využiť moje znalosti naplno.

Pri registrácií a zakúpení služby "PROFESIONÁL" máte prístup na celý obsah všetkých článkov, ktoré sú zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí, vrátane kníh a približne 120 záznamov z webinárov, rovnako, ako pri registrácií "OBSAH".

Hlavnou výhodou však je to, že máte naviac možnosť konzultácií na diaľku so mnou osobne.

Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. Počet otázok nie je obmedzený.

Pýtať sa môžete na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...).

Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašimi povinnosťami a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

Na položené otázky sa snažím odpovedať do 24 hodín, zväčša mi však vypracovanie odpovede trvá 2-3 dni a v čase dovoleniek (áno, chodím na dovolenky), chorôb (áno, bývam chorý) alebo v čase, kedy robím viacero webinárov po sebe, počítajte s odpoveďou približne do týždňa. Otázky preto vo vlastnom záujme píšte včas a nie na poslednú chvíľu.

Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100 % službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii pri sebe nového kolegu (a to mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť - budem vám k dispozícií počas celého roka v režime 24/7.

*

Služba "PROFESIONÁL" pre nových klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 400 eur + 20 % DPH = 480 eur.

Predĺženie prístupu k službe "PROFESIONÁL" pre stálych klientov s platnosťou do 31.3.2025 stojí 200 eur + 20 % DPH = 240 eur.

*

Služba "PROFESIONÁL" pre nových klientov s platnosťou na 3 mesiace od registrácie stojí 250 eur + 20 % DPH = 300 eur.

Predĺženie prístupu k službe "PROFESIONÁL" pre stálych klientov s platnosťou na 3 mesiace od registrácie stojí 125 eur + 20 % DPH = 150 eur.

* * *

Zvolenú registráciu si objednajte na našej stránke - horné menu, voľba "Prístupy".

*

Pripomíname, že články na našej stránke si v obmedzenej miere môžete čítať aj zdarma a bez nutnosti registrácie.

Otázky je možné zadávať len pri registráciách "OBČAN" alebo "PROFESIONÁL", viď vyššie.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.