Registrácie na stránke www.relia.sk od 1. septembra 2021

Témy: Top,zmeny 2021

*

Na stránke www.relia.sk sa môžete počas roka 2021 registrovať a využívať naše služby týmito spôsobmi:

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH" znamená, že máte prístup na celý obsah úplne všetkých článkov, ktoré sú  zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí. Napríklad počas roka 2021 na stránke pribudlo vyše 120 odborných článkov a celkovo je momentálne na stránke vyše 500 článkov... prajem vám už len to, aby ste mali čas všetko si to prečítať. Súčasne získate zľavu v našom e-shope pri kúpe účasti na webinároch (10 eur/webinár) a pri kúpe kníh (5 eur/kniha).

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH - MATERSKÁ 2022" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, týkajúcich sa materskej, a to vrátane uzamknutých častí. Od 15. septembra 2021 budete mať prístup aj k textom novej knihy "MATERSKÁ 2022". V cene máte aj voľný prístup na webináre k materskej a záznamy z týchto webinárov. Webináre začnú v priebehu októbra 2021.

Registrácia a zakúpenie služby "PROFESIONÁL" vám okrem toho umožní konzultácie na diaľku so mnou osobne. Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. A to na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...). Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100 % službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii pri sebe nového kolegu (a to mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť. Za cenu mzdových nákladov za tri dni práce budem pre vás k dispozícií počas celého roka... Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašimi povinnosťami a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

Registrácia a zakúpenie služby "OBČAN" (predtým "materská") je cenovo výhodnejšia možnosť konzultácie na témy tehotenská dávka, materské, rodičovský príspevok, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke. Skrátka, ak potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšie materské, budem vám k dispozícii a môžete mi klásť otázky. Zároveň budete mať prístup na celý obsah článkov týkajúcich sa materskej vrátane uzamknutých častí a vrátane kníh "MATERSKÁ 2021" a "MATERSKÁ 2022", ktorá bude k dispozícií od 15. septembra 2021. Túto možnosť by mali využívať súkromné osoby, ktoré sa zaujímajú o materské alebo o dávky v nezamestnanosti, avšak nie mzdové účtovníčky ani podnikatelia (SZČO). Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

*

CENA SLUŽIEB V ROKU 2021, PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2021

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 30 eur + 20 % DPH = 36 eur

Služba "OBSAH - MATERSKÁ 2022" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur 

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 160 eur + 20 % DPH = 192 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

*

ZĽAVNENÁ CENA SLUŽIEB V ROKU 2021 PRI PREDĹŽENÍ PREDPLATNÉHO, CENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2021

Uprednostňujeme dlhodobý vzťah s vami ako našimi zákazníkmi, čo sa prejavuje aj v zľavách pre našich stálych klientov.

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 40 eur + 20 % DPH = 48 eur

*

Pri všetkých službách s platnosťou do 31.12.2021 získate ako bonus od 1.1.2022 do 31.3.2022 "dobeh" služby 3 mesiace zdarma, ak nevyužijete možnosť výhodnej registrácie na ďalšie obdobie roka 2022.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.