Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Od 1. júla 2021 je "Prvá pomoc" napojená na celonárodný Covid automat. To znamená, že výška príspevkov závisí od toho, aký bude v príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený stupeň varovania.

Viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

Mnoho SZČO, ktoré nie sú povinne nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, sa prihlásilo na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, aby tak mohli čerpať príspevky "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2.

Jednou z možných podmienok čerpania príspevkov z opatrenia č. 2 za príslušný mesiac je, aby SZČO bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni najmenej polovicu dní príslušného mesiaca a aby jej dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie trvalo (ku dňu podania žiadosti, resp. výkazu o príspevok).

*

Častou otázkou v aktuálnom období (júl, august 2021) teda je, či sa SZČO oplatí zostať dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistenou v Sociálnej poisťovni aj v mesiacoch júl, august 2021 a nasledujúcich mesiacoch roka 2021.

Respektíve, či sa SZČO, ktorej sa k 30.6.2021 skončilo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, oplatí od 16.7.2021 prihlásiť na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Pripomeňme si, že ak je SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni a zvolila si najmenší možný vymeriavací základ 546 eur, mesačné poistné je suma 180,99 eur.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.