Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Témy: Daňové a odvodové tipy,SZČO,zmeny 2021

*

Podľa § 57 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení platnom do 31.7.2021, pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

*

Novelou č. 261/2021 Z. z. dochádza od 1.8.2021 k zmene a ustanovenie § 57 ods. 6 sa zo živnostenského zákona vypúšťa.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.