Otec je na materskej, môže ísť dieťa do škôlky?

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

S otvorením školského roka 2021/2022 sa objavujú otázky, či je možné, aby dieťa chodilo od septembra 2021 do škôlky v prípade, ak je otec na materskej. Alebo či Sociálna poisťovňa v takomto prípade zastaví oteckovi výplatu materského.

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa, viď § 49 ods. 1 a § 49 ods. 3 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Problémom v praxi však je, že pojem „starať sa o dieťa“ nie je na tieto účely nijako v zákone o sociálnom poistení zadefinovaný.

Výklad pojmu "otec sa stará o dieťa", ako ho v praxi uplatňuje Sociálna poisťovňa, nenájdeme ani na jej webovej stránke. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je uvedené, že podmienka starostlivosti o dieťa nie je splnená, ak sa o dieťa stará iná osoba - čo môže byť aj "právnická osoba", teda v praxi škôlka - a to bude problém.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.