"Prvá pomoc" za september až december 2021 (aktualizované 24.11.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Aktualizované 24.11.2021 - zapracované zmeny prijaté vládou od novembra 2021.

*

UZNESENIA VLÁDY

Na mimoriadnom "online" zasadaní Vlády SR dňa 10. augusta 2021 vláda prijala uznesenie č. 440, podľa ktorého sa za mesiace september až december 2021 bude v projekte "Prvá pomoc" pokračovať.

A to v podobe, akú ste poznali v mesiacoch apríl až september 2020, kedy sa projekt označoval ako "Prvá pomoc".

V "reči fáz" ide o Fázu 1.

Link na uznesenie vlády č. 440: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19416/1

*

Na zasadaní vlády dňa 10. novembra 2021 vláda prijala uznesenie č. 646, ktorým zmenila niektoré podmienky vyplácania "Prvej pomoci" s účinnosťou od mesiaca október 2021.

Link na uznesenie vlády č. 646: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19629/1

*

Na zasadaní vlády dňa 24. novembra 2021 vláda prijala uznesenie č. ..., ktorým zmenila podmienky vyplácania "Prvej pomoci" s účinnosťou od mesiaca november 2021.

Link na uznesenie vlády č. : ... doplníme.

*

ÚVODNÁ REKAPITULÁCIA

Mesiace júl a august 2021

Na základe uznesenia vlády č. 319 zo dňa 9.6.2021 sa počas mesiacov júl a august 2021 "Prvá pomoc" napojila na tzv. COVID automat.  

Link na uznesenie vlády č. 319: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26105/1

V závislosti od epidemiologickej situácie sa zadefinovali štyri tzv. Fázy, a to Fáza 0 až Fáza 3.

Fáza 0 znamená, že žiadna "Prvá pomoc" sa nevypláca.

Fáza 1 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci" za mesiace apríl - september 2020. Opatrenie č. 3B je pozastavené.

Fáza 2 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci+" za mesiace október 2020 - január 2021. Opatrenie č. 3B je pozastavené.

Fáza 3 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci++" za mesiace február - jún 2021, a to vrátane opatrenia č. 3B.

Súčasťou schválených pravidiel bolo aj dôležité pravidlo prechodu medzi fázami: Medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy.

Viac k tomu v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

Počas mesiacov júl a august 2021 bola väčšina okresov Slovenska "zelená". To by zodpovedalo "Fáze 0".

V súlade s pravidlom o prechode medzi fázami sa však z "Fázy 3" (jún 2021) mohlo zísť nadol najviac o dve fázy, a preto sa za mesiac júl 2021 príspevky vyplácali v rámci "Fázy 1".

Za august 2021 sa už uplatnila "Fáza 0" a príspevky "Prvá pomoc" sa nevyplácali vôbec.

*

Mesiace september a október 2021

Príspevky za mesiace september a október 2021 sa vyplácajú rovnakým spôsobom ako za mesiace apríl až september 2020 ("Prvá pomoc"), čiže rovnako ako za mesiac júl 2021.

Okrem iného to znamená, že opatrenie č. 3B je od júla 2021 do decembra 2021 pozastavené.

Zamestnávateľom preto odporúčam, aby sa v mesiacoch september a október 2021 v prípade problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pri poklese produkcie, výroby, resp. pri poklese tržieb orientovali na čo najrozsiahlejšie využívanie inštitútu prekážok v práci na strane zamestnávateľa, aby tak cez opatrenie č. 3A, prípadne cez opatrenie č. 1 získali čo najvyššie príspevky na svojich zamestnancov.

SZČO majú naďalej k dispozícií opatrenia č. 2, č. 4A a č. 4B s tým, že sumy príspevkov sú rovnaké ako tie, ktoré boli vyplácané za mesiace apríl až september 2020, teda najnižšie. 

*

Mesiace november a december 2021

Príspevky za mesiace november a december 2021 sa vyplácajú rovnakým spôsobom ako za mesiace október 2020 až január 2021 ("Prvá pomoc+").

Aj naďalej však platí, že opatrenie č. 3B je až do decembra 2021 pozastavené.

Aj naďalej preto zamestnávateľom odporúčam, aby sa v prípade problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pri poklese produkcie, výroby, resp. pri poklese tržieb orientovali na čo najrozsiahlejšie využívanie inštitútu prekážok v práci na strane zamestnávateľa, aby tak cez opatrenia č. 1 a č. 3A získali čo najvyššie príspevky na svojich zamestnancov.

SZČO majú naďalej k dispozícií opatrenia č. 2, č. 4A a č. 4B s tým, že sumy príspevkov sú rovnaké ako tie, ktoré boli vyplácané za mesiace október 2020 až január 2021, teda o 50% vyššie, ako za september a október 2021.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.