Chyba v "Prvej pomoci" je odstránená

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Po 3 mesiacoch upozorňovania Ministerstvo práce, sciálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce uznali chybu pri vyplácaní "Prvej pomoci" v prípade opatrení č. 1 a č. 3A.

O čo vlastne ide?
 
V rámci opatrenia č. 1 a č. 3A boli za mesiace júl a september 2021 vyplatené príspevky zamestnávateľom na zamestnancov, ktorí boli na prekážkach v práci, a to podľa chybného vzorca:
 
Príspevok na zamestnanca = 80 % (alebo % určené KZ) x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážky x 80 %
 
Správny vzorec mal byť rovnaký, ako bol za mesiace apríl - september 2020, kedy sa uplatňovala “Prvá pomoc”:
 
Príspevok na zamestnanca = 80 % (alebo % určené KZ) x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážky
 
*
 
Teda chybný vzorec obsahuje krátenie vyplatenej náhrady mzdy na 80 % a to tam nemá byť.
 
Správne sa má príspevok určiť vo výške 100 % vyplatenej náhrady mzdy (a tá je 80 % priemerného hodinového zárobku).
 
*
 
Príklad
 
Zamestnanec bol v septembri 2021 celkovo 100 hodín na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený po 2. štvrťroku 2021 je 5 eur/hodina.
 
Zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil za prekážky v práci na strane zamestnávateľa náhradu mzdy v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce vo výške 80 % priemerného hodinového zárobku x 100 hodín = 80 % z 5 eur x 100 hodín = 4 x 100 = 400 eur.
 
Príspevok “Prvá pomoc” sa chybne vypočítal ako 80 % priemerného hodinového zárobku x 100 hodín x 80 % = 80 % z 5 eur x 100 hodín x 80 % = 4 x 100 x 80 % = 400 eur x 80 % = 320 eur.
 
Správne sa mal príspevok vypočítať ako 80 % z 5 eur x 100 hodín = 4 x 100 = 400 eur.
 
Zamestnávateľ tak dostal o 80 eur menej, ako by mal.
 
*
 
 
Táto chyba je konečne opravená, zamestnávatelia dostanú pri opatreniach č. 1 a č. 3A o štvrtinu prostriedkov viac a to, čo im nebolo správne vyplatené za mesiace júl a september 2021, im úrady práce automaticky doplatia. Zamestnávatelia dostanú do elektronických schránok oznámenie o výške doplatku.
 
Napríklad, ak vám bol pôvodne vyplatený na zamestnancov za júl 2021 príspevok 4000 eur, dostanete doplatených 1000 eur.
 
Na záver pripomínam, že "Prvá pomoc" sa bude zamestnávateľom vyplácať ešte za mesiace október - november - december a od januára 2022 sa prechádza na podporu v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit.
 
Pretože "Kurzarbeit" sa SZČO netýka, predpokladám, že im sa bude "Prvá pomoc" vyplácať aj v roku 2022.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.