Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Národná rada SR dňa 26. októbra 2021 schválila zákon č. 416/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pôvodne bol tento zákon predložený ako poslanecký návrh, ktorým sa mal meniť a dopĺňať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony. Výsledná podoba vrátane zmeny názvu schváleného zákona je výsledkom prijatých pozmeňovacích návrhov.

*

ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Od 1. januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na strane zamestnanca jednotným spôsobom oslobodený od dane z príjmov:

  • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
  • príspevok zamestnávateľa na gastrolístok a
  • finančný príspevok na stravovanie,
a to najviac vo výške 55 % sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (čo je v súčasnosti suma 5,10 eura), to znamená oslobodenie od dane do výšky príspevku 2,81 eura.
 
Inými slovami, súčasné daňové zvýhodnenie príspevku zamestnávateľa na jedlo alebo na gastrolístok (fakticky bez akéhokoľvek obmedzenia zhora) končí 31. decembra 2021 a od 1. januára 2022 bude od dane oslobodená len suma poskytovaná v súlade s § 152 Zákonníka práce, teda do výšky 2,81 eura.
 
*
 
Druhá zmena: Na základe zmeny v § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nebude musieť od 1. januára 2022 pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať dokladmi nákup stravy, resp. nákup gastrolístkov.
 
Znamená to, že na každý odpracovaný deň si do výdavkov uplatní sumu 2,81 eura bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie.
 
Súčasne to ale znamená, že doterajšia uplatňovaná suma 5,10 eura (ktorú bolo treba zdokladovať) sa znižuje na 2,81 eura, čo pre SZČO znamená nižšiu sumu výdavkov, teda vyšší základ dane a vyššiu samotnú daň.
 
Poznámka: SZČO si takto môže uplatniť za rok sumu 365 x 2,81 eur = 1025,65 eur (resp. aj viac, ak bude po 1.1.2022 zvýšená suma stravného pri pracovných cestách). Pri daňovej kontrole však musí preukázať, že pracoval počas dní, za ktoré si uplatňuje výdavky na stravovanie. Na SZČO sa Zákonník práce a teda napr. pravidlá o odpočinku a pracovnom čase nevzťahujú, teda potenciálne môže pracovať 365 dní v roku.
 
*
 
Z dôvodu nesúhlasu ministerstiev práce a financií naďalej nebude možné poskytovať finančný príspevok pozadu. Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať finančný príspevok (ale i gastrolístky) zamestnancovi vopred.
 
*

 

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.