Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2022

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = Priemerný osobný mzdový bod x Doba dôchodkového poistenia x Dôchodková hodnota

*

Dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2021 je 14,2107 eura.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2022 je 15,13 eura.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku sa v roku 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 %, zároveň najmenej o 9,40 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa v roku 2022 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 %.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok dostanú vo výplatnom termíne za november 2021 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2021.

Suma 13. dôchodku je:
  • 300 eur, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 218,06 eura,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

Vzorec je TD = 300,00 eur – 0,36 x (D – 218,06 eura)

TD = 13. dôchodok 
D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v novembri 2021
218,06 eura je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

*

V pokračovaní článku si na príkladoch ukážeme, či je výhodnejšie so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku počkať na január 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.