Pandemický rodičovský príspevok 31.12.2021 končí

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní 8. decembra 2021 schválila nariadenie vlády č. 482/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Tzv. pandemický rodičovský príspevok sa od 1. januára 2022 vyplácať nebude.

Rodičom, ktorí poberali pandemický rodičovský príspevok počas roka 2021, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 1. januára 2022. To znamená, že v januári 2022 sa im vyplatí posledný pandemický rodičovský príspevok za december 2021.

K pandemickému rodičovskému príspevku čítajte komplexný článok tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.