Opatrenie 3B za december 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR na rokovaní dňa 22. decembra 2021 prijala uznesenie č. 782, ktorým zmenila niektoré podmienky vyplácania "Prvej pomoci" s tým, že za mesiac december 2021 sa znova spúšťa Opatrenie 3B.

Na ďalšom rokovaní dňa 19. januára 2022 vláda prijala uznesenie č. 56/2022, ktorým schválila pokračovanie "Prvej pomoci" za mesiace január a február 2022, a to vrátane Opatrenia č. 3B.

Zamestnávatelia tak môžu príspevky podľa Opatrenia č. 3B čerpať aj za mesiace január a február 2022, a to za rovnakých podmienok ako za mesiac december 2021.

*

Informácie o projekte "Prvá pomoc" a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. decembra 2021 má označenie č. 22B a bola zverejnená s dátumom 1.1.2022.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. januára 2022 má označenie č. 23B a bola zverejnená 1. februára 2022.

Príspevky z Opatrenia č. 3B môžu za mesiace december 2021, január a február 2022 čerpať zamestnávatelia, ktorí k poslednému dňu príslušného mesiaca zamestnávajú najviac 49 zamestnancov v pracovnom pomere a majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej 40 %.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.