ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zo závislej činnosti (a ďalej základ dane určený podľa § 6 ods. 1 a 2) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11, a to:

  • na daňovníka
  • na manžela, manželku
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

*

VÝPOČET

Suma životného minima platná k 1.1.2021 bola 214,83 eura.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bola 375,95 eura.

Pri ročnom zúčtovaní, resp. daňovom priznaní, ak daňovník dosiahne základ dane

do 19936,22 eura (92,8 násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je daná výpočtom 21 x 214,83 = 4511,43 eura.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 9495,49 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Ak daňovník dosiahne základ dane 37981,94 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.