ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Vzor „Vyhlásenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

FR SR určuje od 1.1.2022 na zdaňovacie obdobie roka 2022 vzor tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pod kódom VYH36v20, ktoré FR SR zverejnilo už dňa 22.11.2019 na zdaňovacie obdobie roku 2020.

Inými slovami, FR SR nevydalo nové tlačivo a naďalej sa používa tlačivo vydané na rok 2020. Toto tlačivo "Vyhlásenie" s kódom VYH36v20 odporučilo FR SR zamestnávateľom používať od roku 2020. Bude sa teda ďalej používať aj v roku 2022. Staršie tlačivá sa akceptovať nebudú.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.