ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona v lehote do 30. apríla (viď § 49 ods. 2 zákona) predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“). Keďže 30. apríl 2022 pripadol na sobotu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2022.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií, uverejňuje ho na svojej webovej stránke a vo Finančnom spravodajcovi.

MF SR určuje za rok 2021 nový vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv21_1.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.