Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

Témy: daň z príjmov,tlačivá,zmeny 2022

*

Tlačivo určuje MF SR.

MF SR určuje na rok 2022 tlačivo "Prehľad", ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na rok 2019.

Inými slovami, MF SR nevydalo nové tlačivo a naďalej sa používa tlačivo vydané na rok 2019 pod kódom PREHLADv19_1.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.