Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

1. SZČO

1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

1.4 UMELCI A AUTORI

2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O

2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ S.R.O.

2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

3. PODIELY NA ZISKU

3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

4.1 ZAMESTNANEC

4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV BEZ

     SOCIÁLNEHO POISTENIA

4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

5. AKO VYPLATIŤ KONCOROČNÚ ODMENU

5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ

      ZMLUVU

5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MANDÁTNU

      ZMLUVU

5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

6. "PRVÁ POMOC"

6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

6.4 POKLES TRŽIEB

7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

7.3 SUMA PODPORY

7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

7.6 VÝPLATA PODPORY

7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

7.8 VRÁTENIE PODPORY

7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE

7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA

7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

7.13 ZMENY V ZÁKONOCH O SOCIÁLNOM POISTENÍ A

       O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

8. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

8.1 PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, KTORÉ NIE SÚ

      PREDMETOM DANE

8.2 PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OSLOBODENÉ OD DANE

9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

9.1 KOMU JE ZAMESTNÁVATEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ

      STRAVOVANIE

9.2 KOMU MÔŽE ZAMESTNÁVATEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU

10.1 POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

10.5 DETSKÉ TÁBORY

10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII

10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

10.9 DANE A ODVODY

11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

13. ODVODY 2022

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode