Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Pokiaľ ide o zdanenie (a platenie poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie) podielov na zisku, resp. dividend, došlo v slovenskej legislatíve v minulých rokoch k zásadným zmenám.

Pre určenie správneho postupu je v prvom rade rozhodujúce, kedy začalo účtovné obdobie, za ktoré sú vyplácané podiely na zisku (dividendy), inak povedané – v akom účtovnom období bol vytvorený zisk, z ktorého sú vyplácané podiely na zisku. Nie je ani tak podstatné, kedy sa podiely na zisku vyplácajú, ale za aké účtovné obdobie ide o zisk.

A podľa toho čítajte aj nasledujúcu kapitolu.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode