Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podiel na zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobia ktoré začali v čase medzi 1.1.2004 až 31.12.2010, nie je predmetom dane (nezdaňuje sa). Je pritom jedno, kedy boli, resp. v budúcnosti budú takéto podiely na zisku vyplatené.

Na takéto podiely na zisku sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (§ 36 ods. 12 ZZP).

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode