Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Z  podielov  na  zisku  za  zdaňovacie obdobie,  ktoré  začalo  medzi 1.1.2011 až 31.12.2012 (roky 2011 a 2012) sa platí poistné na zdravotné poistenie bez ohľadu na to, kedy boli alebo kedy budú vyplatené.

Tieto podiely na zisku nie sú predmetom dane, a to bez ohľadu na to, či príjemcom je fyzická, alebo právnická osoba, rezident SR alebo nerezident SR.

Poistné však platí len príjemca podielov na zisku - fyzická osoba, a to len taká, ktorá je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike.

*

Kto poistné na zdravotné poistenie neplatí

Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku neplatia fyzické osoby, ktoré nespadajú pod zdravotné poistenie na Slovensku, pretože sú poistené v inom štáte.

Napríklad spoločníci s.r.o., ktorí sú poistení mimo SR - napríklad preto, lebo majú zamestnanie alebo podnikajú ako SZČO v inom štáte, povedzme v Českej republike alebo v Rakúsku. Zdravotné odvody z podielov na zisku neplatia právnické osoby - napríklad ak majú ako spoločníci s.r.o. vyplácaný podiel na zisku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode