Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Z  podielov  na  zisku  za  zdaňovacie obdobie,  ktoré  začalo  medzi 1.1.2013 až 31.12.2016 (roky 2013 až 2016), sa platí poistné na zdravotné poistenie a to štandardným spôsobom stanoveným v zákone o zdravotnom poistení. Tento postup je a  bude rovnaký bez ohľadu na to, kedy boli alebo budú uvedené podiely na zisku vyplatené, či boli vyplatené v rokoch 2014 až 2016, alebo budú vyplatené v rokoch 2017 až 2020 a neskôr.

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného z podielov na zisku zostal zachovaný aj po 1.1.2017, a to vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej v období dvoch rokov dozadu, viď § 13 ods. 6 ZZP.

Ani tieto podiely na zisku nie sú predmetom dane, a to bez ohľadu na to, či príjemcom je fyzická, alebo právnická osoba, rezident SR alebo nerezident SR.

Rovnako ako pri podieloch na zisku za roku 2011 a 2012 poistné platí len príjemca podielov na zisku - fyzická osoba, a to len taká, ktorá je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike (viď vyššie).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode