Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podiely na zisku vyplatené zamestnancovi za roky 2004 až 2016

Podiely na zisku vyplatené zamestnancovi za roky 2004 až 2016 sú pre zamestnanca, ktorý nie je spoločníkom, akcionárom ani štatutárom spoločnosti, príjmom oslobodeným od dane.

Započítavajú sa však do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a zamestnanec spolu so zamestnávateľom platia odvody do Sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie zamestnanec neplatí z podielov na zisku za roky 2010 a predchádzajúce.

Z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 vrátane platí zamestnanec zdravotné poistenie spôsobom rovnakým ako spoločník, akcionár alebo štatutár spoločnosti.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode