Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Najskôr sa pozrieme, aká je cena práce (= hrubá mzda + odvody zamestnávateľa) v prípade zamestnanca. Koľko dostane štát v podobe dane z príjmu, koľko Sociálna poisťovňa a koľko zdravotné poisťovne v podobe odvodov? A koľko z ceny práce zostane v podobe čistého príjmu samotnému zamestnancovi?

V tabuľke vidíte jednotlivé výpočty a výsledky.

 

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Cena práce

 

1000

 

2000

 

4000

Hrubá mzda

 

740

 

1480

 

2959

Sociálne poistenie 34,6 %

 

256

 

512

 

1024

Zdravotné poistenie 14 %

 

104

 

207

 

414

Celkom odvody 48,6 %

 

360

 

719

 

1438

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

163

Výsledný základ dane

 

258

 

899

 

2399

Daň z príjmu 19 %

 

49

 

171

 

456

Odvody + daň

41%

409

45%

890

47%

1894

Čistý príjem

59%

591

55%

1110

53%

2106

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode