Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,paušálne výdavky,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Časť SZČO nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni (SP). Sú to tie osoby, ktoré začínajú s podnikaním, respektíve ich brutto príjem za posledné obdobie nepresiahol hranicu, pri ktorej vzniká povinné poistenie v SP.

Ak si takáto SZČO uplatňuje paušálne výdavky, je daňovo-odvodové zaťaženie najnižšie.

V tabuľke znova uvažujeme o troch SZČO, ktoré majú prakticky nulové skutočné výdavky, nie sú poistené v Sociálnej poisťovni, pričom za mesiac svojej práce fakturujú sumy 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

 

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálne výdavky 60 %

 

600

 

1200

 

1667

Príjem znížený o výdavky

 

400

 

800

 

2333

Vymeriavací základ odvody

 

567

 

567

 

1570

Zdravotné poistenie 14 %

 

79

 

79

 

220

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

275

Výsledný základ dane

 

0

 

339

 

1838

Daň z príjmu 15 %

 

0

 

51

 

276

Odvody + daň

8%

79

6%

130

12%

496

Čistý príjem

92%

921

94%

1870

88%

3504

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode