Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,paušálne výdavky,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Špecifiká týkajúce sa zdanenia autorských honorárov popisujeme v kapitole 1.

Najskôr si pripomeňme, že pri autorských honorároch plynúcich na základe autorských licenčných zmlúv, ktoré sa rozhodne autor – umelec sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní, ide o príjem posudzovaný podľa § 6 ods. 4 ZDP s nasledovnými špecifikami:

  • z autorskej odmeny musí ten, kto honorár vypláca, strhnúť a odviesť odvod 2 % do umeleckého fondu - literárny fond, hudobný fond, fond výtvarných umení (pozor, počas roka 2021 a ani počas roka 2022 sa odvod 2 % do umeleckého fondu neplatí z dôvodu pandémie!),
  • pri zdanení je možné uplatniť skutočné výdavky alebo 60 % paušálne výdavky s limitom max. 20000 eur ročne, a to nezávisle od príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a spôsobe uplatnenia výdavkov z týchto príjmov. Inými slovami - osoba, ktorá má príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a má aj príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP, si z oboch druhov príjmu nezávisle od seba môže uplatniť paušálne výdavky až do výšky 20000 eur ročne - teda paušálne výdavky 2 x 20000 eur,
  • pri využití paušálnych výdavkov je v tom už zahrnutý odvod do umeleckého fondu,
  • pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti,
  • z príjmov zdanených podľa § 6 ods. 4 sa neplatí poistné ani na sociálne poistenie, ani na zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na ich výšku,
  • sadzba dane z príjmov dosiahnutých podľa § 6 ods. 4 je 19 %, prípadne až 25 %.

*

 

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálne výdavky 60 %

 

600

 

1200

 

1667

Príjem znížený o výdavky

 

400

 

800

 

2333

Umelecký fond 2 %

 

20

 

40

 

80

Výsledný základ dane

 

400

 

800

 

2333

Daň z príjmu 19 %

 

76

 

152

 

443

Umelecký fond + daň

10%

96

10%

192

13%

523

Čistý príjem

90%

904

90%

1808

87%

3477

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode