Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Ak budete mať na konci roka príjemný problém, ako vyplatiť spoločníkom vo vašej spoločnosti odmeny, vôbec nie je jedno, akou formou to urobíte.

V kapitole Vám dáme návod, respektíve odporúčania a porovnáme výšku daňovo-odvodového zaťaženia pri rôznych formách vyplatenia koncoročnej odmeny. Porovnanie urobíme pri výške odmeny 10000 eur, 50000 eur a napokon pri výške odmeny 100000 eur.

Poznámka. Pri výpočtoch boli použité sadzby poistného a ďalšie veličiny platné v roku 2022. Veličiny nájdete v 12. kapitole a sadzby odvodov v 13. kapitole.

Výsledky pre lepšiu prehľadnosť zaokrúhľujeme na celé eurá, resp. na celé percentá.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode