Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Ak spoločnosť vyplatí koncoročnú odmenu spoločníkovi, ktorý je súčasne zamestnancom - má pracovnú zmluvu, musí uvažovať tak, že z vyplatenej odmeny ako zamestnávateľ uhrádza odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Samozrejme platí, že aj spoločník bude mať ako zamestnanec z odmeny zrazené odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Pri sociálnych odvodoch sa uplatní maximálny vymeriavací základ 7931 eur. Úrazové poistenie platí zamestnávateľ z celej odmeny bez ohraničenia.

Garančné poistenie sa nevzťahuje na spoločníka, ktorý je súčasne konateľom vo svojej s.r.o. a má najmenej 50 % účasť na majetku s.r.o. (v nasledujúcej tabuľke preto s garančným poistením nepočítame).

Pri zdravotných odvodoch maximálny základ stanovený nie je, zdravotné odvody sa platia z celej odmeny bez ohraničenia.

Pri zdanení odmeny na strane zamestnanca nebudeme uvažovať o nezdaniteľnej časti základu dane (predpokladáme zjednodušene, že spoločník ju už "minul" pri zdanení ďalších svojich príjmov, napríklad pri zdanení svojej pravidelnej mesačnej mzdy).

Pri výpočte sumy dane z príjmov zo závislej činnosti platí, že sadzba dane je:

  • 19 % zo základu dane do výšky 38553,01 eura,
  • 25 % zo základu dane presahujúceho 38553,01 eura.

Pri výpočte pre zjednodušenie budeme uvažovať tak, že zanedbáme iné zdaniteľné príjmy spoločníka a sadzby dane 19 %, resp. 25 % aplikujeme tak, ako keby išlo o jediný zdaniteľný príjem spoločníka za rok 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode