Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6. "PRVÁ POMOC"

Témy: Daňové a odvodové tipy,pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Projekt "Prvá pomoc" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR (www.upsvar.sk) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V čase písania tohto textu na začiatku januára 2022 bolo známe, že projekt "Prvá pomoc" pobeží do konca februára 2022. Od marca 2022 by mal nahradiť opatrenia "Prvej pomoci" určené zamestnávateľom nový nástroj pomoci, a to zákon o podpore v čase skrátenej práce. Dá sa predpokladať, že opatrenia "Prvej pomoci" určené pre SZČO budú pokračovať aj v marci 2022 a ďalších mesiacoch, pokiaľ bude trvať ekonomická kríza spojená s epidémiou COVID-19.

*

Uznesenia vlády

Podmienky a pravidlá "Prvej pomoci" určuje svojimi uzneseniami Vláda SR na návrh ministerstva práce. Posledným známym uznesením v čase písania tohto textu bolo uznesenie vlády č. 782 zo dňa 22. decembra 2021, ktorým sa za mesiac december 2021 znova spúšťa Opatrenie 3B.

*

Aktualizácie

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. decembra 2021 má označenie č. 22B a bola zverejnená s dátumom 1.1.2022.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode