Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Aby mohol zamestnávateľ požiadať o podporu v čase skrátenej práce, musí mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) alebo s dotknutými zamestnancami, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Predmetom dohody je súhlas zástupcov zamestnancov, respektíve samotných zamestnancov s tým, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory podľa nového § 142 ods. 5 Zákonníka práce.

Kópiu dohody je podľa zákona zamestnávateľ povinný priložiť k žiadosti o podporu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode