Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Ide o najdôležitejší pojem zavedený v zákone. Ako "čas skrátenej práce" sa definuje čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

A teraz zrozumiteľnejšie.

Čas skrátenej práce je obdobie, kedy zamestnávateľ nemá dostatok práce pre svojich zamestnancov. Dôvodom nedostatku  práce je tzv. vonkajší faktor, napríklad mimoriadna situácia vyhlásená vládou, porucha na výrobnej linke, havária, prírodná katastrofa a podobne. V zákone je na tieto účely definovaný pojem "obmedzenie činnosti zamestnávateľa".

S tým, že zamestnávateľ nedostatok práce rieši tak, že zamestnanci sú na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Pričom problém je tak veľký, že na prekážkach je najmenej jedna tretina zamestnancov, a to najmenej v rozsahu 10 % fondu pracovného času.

V takejto situácii môže zamestnávateľ požiadať úrad práce o podporu v čase skrátenej práce. Ak je zamestnávateľ v čase skrátenej práce a spĺňa aj ďalšie zákonom určené podmienky, úrad práce mu na základe jeho žiadosti vyplatí podporu.

"Čas skrátenej práce" je kľúčová podmienka, ktorá je potrebná na to, aby mohol zamestnávateľ požiadať o podporu v čase skrátenej práce.

Zamestnávateľ môže požiadať o podporu, ak v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o podporu, bola najmenej jedna tretina jeho zamestnancov (resp. jedna tretina zamestnancov časti zamestnávateľa, napr. strediska) na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa spôsobenej tzv. vonkajším faktorom (napr. mimoriadnou situáciou, haváriou, prírodnou katastrofou) v rozsahu najmenej 10 % fondu pracovného času, ktorý je určený v danom mesiaci z ustanoveného týždenného pracovného času.

Pri posudzovaní, či došlo u zamestnávateľa k obmedzeniu činnosti - a teda či má zamestnávateľ právo žiadať o podporu v čase skrátenej práce - je dôležité správne určiť celkový počet zamestnancov a určiť, či najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov bola na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10 % fondu pracovného času.

V prípade profi športovcov sa podľa § 37 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe určí ustanovený týždenný pracovný čas športovca na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce ako rozdiel 168 hodín (= 7 x 24 hodín) a súčtu hodín nepretržitého odpočinku v rámci jedného týždňa.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode