Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.3 SUMA PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podpora sa podľa § 5 ods. 1 zákona poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca, ktorá sa vypláca za prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

Suma podpory na jedného zamestnanca je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca krát počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa.

*

Ohraničenie sumy podpory

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je pritom najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2022 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1133 eur = 60 % z 13,0230 eura = 7,8138 eura

Alebo inak povedané, v roku 2022 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 13,0230 eura.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode