Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnávateľ má podľa § 3 zákona nárok na podporu, ak:

  • je v čase skrátenej práce (viď vyššie),
  • má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) alebo so zamestnancami, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, resp. má súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie podpory (viď vyššie),
  • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie za celé obdobie predchádzajúcich 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
  • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
  • požiadal o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode