Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podľa § 4 zákona zamestnávateľovi poskytuje podporu:

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - v prípade podpory, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť (zjednodušene povedané, ak je "za tým" vláda, ktorá vyhlásila mimoriadnu situáciu, mimoriadnu okolnosť).

Miestne príslušný je úrad, v ktorého územnom obvode

  • sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, alebo
  • má zamestnávateľ sídlo, ak je právnickou osobou, resp. miesto trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou, ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných obvodoch viacerých úradov.

*

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ÚPSVaR) - v prípade podpory, ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým nie je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode