Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.6 VÝPLATA PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podpora sa v súlade s § 6 zákona vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených na úrad práce (resp. na ÚPSVaR) Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa je povinná postúpiť úradu práce (resp. ÚPSVaR) finančné prostriedky, ktoré žiada úrad práce (resp. ÚPSVaR) na výplatu podpory do troch dní od doručenia žiadosti (žiadosti úradu práce, resp. ÚPSVaR).

Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode