Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podľa § 7 zákona sa podpora poskytuje v čase skrátenej práce, a to v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vláda SR môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, resp. ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode