Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce,zmeny 2022

*

NÁHRADA MZDY ZA PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA, AK ZAMESTNÁVATEĽ ŽIADA O PODPORU

Najskôr pripomeňme, že na to, aby mohol zamestnávateľ požiadať o podporu v čase skrátenej práce, musí mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) alebo so zamestnancami, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory podľa nového § 142 ods. 5 Zákonníka práce. Respektíve musí mať súhlas rozhodcu podľa § 142a Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

*

V § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa sa od 1. marca 2022 dopĺňa nové ustanovenie § 142 ods. 5.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 31 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode