Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.5 DETSKÉ TÁBORY

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

Príspevok na rekreáciu je možné vyplatiť aj za organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca. A to dieťa:

  • vlastné,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
  • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti (napríklad dieťa manželky alebo partnerky, ktoré má iného otca a žijú spolu v domácnosti).

*

Môže ísť napríklad o aktivity:

  • pobytové viacdňové tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi...,
  • denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne),
  • lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin.

Ubytovanie dieťaťa nie je podmienkou. Rovnako nie je podmienkou, aby sa na aktivite zúčastnil samotný zamestnanec. Podmienkou je, aby aktivita bola viacdňová, teda trvala najmenej 2 dni.

Podmienkou je aj to, že ide o dieťa navštevujúce základnú školu - 1. až 9. ročník základnej školy vrátane letných prázdnin na konci jednotlivých ročníkov.

Môže ísť aj o dieťa navštevujúce 1. až 4. ročník štúdia osemročného gymnázia (vrátane letných prázdnin na konci 4. ročníka).

Uvedené sa nevzťahuje na deti navštevujúce jasle, materskú školu, stredné a vysoké školy...

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode