Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 3.2.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrení o sumách stravného a sumách "kilometrovného".
 
MPSVaR SR ďalej dňa 17.3.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu opatrení o sumách stravného a sumách "kilometrovného".
 
Z vyhodnotenia MPK vyplýva, že nové sumy stravného budú platné od 1. mája 2022.
 
*
 
Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:
  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy "kilometrovného" sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. júla 2019 do 30. apríla 2022 platili sumy stravného:

  • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 143/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. júna 2019 do 30. apríla 2022 platili sumy "kilometrovného":

  • 0,053 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,193 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Teplé jedlo

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

*

Príklady

Cena jedla je 4,50 eura. Príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55 % z ceny jedla 4,50 eura = 2,48 eura až do 3,30 eura.

Cena jedla je 7 eur. Pretože 55 % zo 7 eur je 3,85 eura, príspevok zamestnávateľa bude 3,30 eura.

*

Gastrolístky

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

*

Príklad

Pri cene gastrolístka 4,50 eura je príspevok zamestnávateľa najmenej 2,48 eura a najviac 3,30 eura.

*

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 75 % zo 6 eur = 2,48 eura.

Odo dňa, od ktorého sa zvýši suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur (od 1. mája 2022), sa zvýši najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 eura.

Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.