"Prvá pomoc" pre SZČO za marec 2022 (aktualizované 1.4.2022)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2022

*

Projekt "Prvá pomoc" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR (www.upsvar.sk) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Od 1. marca 2022 skončila "Prvá pomoc" určená zamestnávateľom, pretože ju nahradil nový nástroj pomoci - podpora v čase skrátenej práce podľa zákona č. 215/2021 Z. z.

Viac o podpore v čase skrátenej práce nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=753

"Prvá pomoc" však pokračuje za mesiac marec 2022 pre SZČO, a to na základe uznesenia č. 104/2022 schváleného vládou SR na rokovaní dňa 16.2.2022 a uznesenia schváleného na rokovaní dňa 23.2.2022.

*

Aktualizácie

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií na stránke www.pomahameludom.sk

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. decembra 2021 má označenie č. 22B a bola zverejnená s dátumom 1.1.2022.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. januára 2022 má označenie č. 23B a bola zverejnená 1. februára 2022.

"Oznámenie" platné na obdobie od 1. marca 2022 má číslo 1/2022/§54 a bolo zverejnené 1. apríla 2022.

*

Príspevky a podmienky pre SZČO za mesiac marec 2022 sú nastavené tak, aby sa čo najviac približovali podmienkam pre zamestnávateľov pri poberaní podpory v čase skrátenej práce.

*

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA MAREC 2022

Príspevok je vo výške 60 % vymeriavacieho základu SZČO, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac vo výške príspevku 810 eur.

Príklad

Pán Štefan je živnostník, odvody platí z vymeriavacieho základu 566,50 eura. V mesiaci marec 2022 má pokles tržieb o 40 % a viac.

Pán Štefan si môže uplatniť príspevok "Prvá pomoc" za marec 2022, a to vo výške 60 % z 566,50 eura = 339,90 eura.

Príklad

Pani Štefánia je samostatne hospodáriaci roľník, je dobrovoľne poistená v SP, pretože sa chystá na materskú a pretože ju chce mať čo najvyššiu, zvolila si vymeriavací základ 2266 eur. 

V mesiaci marec 2022 má pokles tržieb o 40 % a viac.

Pani Štefánia si môže uplatniť príspevok "Prvá pomoc" za marec 2022. V jej prípade nebude príspevok vo výške 60 % z 2266 eur, čo by bolo 1359,60 eura, ale dostane príspevok v maximálnej možnej výške 810 eur.

*

Ak má SZČO súčasne uzatvorený pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tak od výšky príspevku sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru/dohody za mesiac marec 2022.

*

(V pokračovaní článku: Podmienky na vyplatenie príspevku)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 45 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.