Minimálna mzda 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2021, ktorá dosiahla sumu 1211 eur.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2023, minimálna mzda na rok 2023 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1211 eur, čo by po zaokrúhlení bola suma 691 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Dňa 14.7.2022 však sociálni partneri oznámili, že sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2023, a to vo výške 700 eur.

*

Pre rok 2023 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

  • 4,153 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
  • 4,291 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 700 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,023 eura x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,023 eura x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.