Odmena za zamestnanecký vynález

Témy: Zákonník práce

*

Je odmena za zamestnanecký vynález, poskytnutá podľa § 11 zákona č. 435/2001 Z. z. (Patentový zákon), mzdou?

Zohľadňuje sa pri výpočte priemerného zárobku na pracovnoprávne účely?

Existujú pri zdanení tejto odmeny nejaké výnimky?

*

Odpovede v pokračovaní článku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.