Započítava sa tehotenské štipendium do vlastného príjmu manželky pri uplatnení nezdaniteľnej časti?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,materské,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa okrem iného ani štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (s odkazom na § 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa = sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium v dennej forme na strednej škole alebo na vysokej škole - prvý alebo druhý stupeň).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.